Nagrody dla Zatonia

W deszczowe popołudnie 20 kwietnia w trejażu przy pałacowej oranżerii w Zatoniu i miała miejsce ważna uroczystości. W ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Lubuska Wojewódzka Konserwator Zabytków dr  Barbara Bielinis Kopeć wyróżniła Miasto Zielona Góra statuetką i nagrodą „Lubuskie Konserwacje” edycja 2021.  Miasto dostało nagrodę w kategorii – „Renowacja i adaptacja architektoniczna zabytku” – za kompleksowe prace związane z zabezpieczeniem ruin pałacu, odbudową oranżerii i konserwacją jej wystroju malarskiego i architektonicznego oraz rewaloryzacją parku pałacowego w  zespole pałacowo-parkowym w Zatoniu-Zielonej Górze. Nagrodę z rąk wicewojewody Wojciecha Perczaka odebrał z-ca Prezydenta Miasta Zielona Góra Krzysztof Kaliszuk.

             

      Podczas uroczystości  Jarosław Skorulski prezes Fundacji Ogrody Kultury otrzymał za działania edukacyjne i działania społeczne na rzecz ochrony zabytków medal „Gloria Artis”, nadany przez  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niestety ze względu na wymogi sanitarne w uroczystości miała charakter kameralny.  Srebrną odznaką “Za zasługi w ochronie zabytków” nagrodzona została również Karolina Idrian pracująca w LWKZ, która nadzorowała prace w Zatoniu. Relację z uroczystości można znaleźć na TVP 3 oraz w Gazecie Lubuskiej, Gazecie Wyborczej i Łączniku Zielonogórskim.

https://www.lzg24.pl/sites/default/files/lz-nr403-2021-04-23.pdf

https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,27001957,jaroslaw-skorulski-z-medalem-gloria-artis-minister-nagrodzil.html

https://gorzow.tvp.pl/53403958/zielona-gora-otrzymala-nagrode-w-konkursie-lubuskie-konserwacje-2021

https://gazetalubuska.pl/ludzie-zwiazani-z-fenomenem-parku-w-zatoniu-zgarniaja-nagrody-nalezy-sie/ar/c15-15571547

ZOSTAŃ MECENASEM

     Mecenat Zatoński, to projekt adresowany do wszystkich, którzy chcą wesprzeć działania związane  z pracami rewitalizacyjnymi na terenie parku i pałacu w Zatoniu. Za nami pierwszy etap przywracania tych miejsc do świetności, ale przez kolejne lata będą trwały działania nadające poszczególnym miejscom dawny wygląd i kształt.  Krajobrazu kulturowy kompleksu pałacowo-parkowego stanowi wyjątkowy przykład estetyki XIX wiecznej i wymaga dużego zaangażowania w jego pielęgnację i wzbogacanie.  Przed nami nasadzenia drzew i krzewów, badania archeologiczne kolejnych fragmentów parku, wyposażanie parku w elementy architektury takie jak rzeźby czy ławki. Dlatego szukamy mecenasów, którzy wesprą swoją ofiarnością nasze starania. Mamy już  posadzone pierwsze dwa rododendrony, przed którymi wkrótce staną tabliczki znamionowe z nazwami i nazwiskami darczyńców.  Każdy mecenas będzie mógł nadać imię drzewom czy krzewom nasadzonym w ramach akcji. Na stronie internetowej będzie dostępny  również katalog zdjęć drzew, rzeźb, ławek wraz z podanymi cenami i adresem kontaktowym dla zainteresowanych osób. Każdy Mecenas otrzyma ozdobny certyfikat potwierdzający jego wkład w odbudowę krajobrazu kulturowego Zatonia.

CERTYFIKAT MECENASA

 

UTRACONE OKAZY DRZEW I KRZEWÓW Z ZATOŃSKIEGO PARKU
Pomóż nam przywrócić historyczny wygląd parku.

 

DRZEWA IGLASTE

Cis pospolity (Taxus baccata)

Cis pospolity `Dovastoniana` (Taxus baccata)

Mamutowiec olbrzymi (Sequoiadendron giganteum)

Metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides)

Modrzew japoński (Larix kaempferi)

Sosna bośniacka (Pinus heldreichii)

Sosna czarna (Pinus nigra)

Torreja olbrzymia (Torreya grandis)

DRZEWA LIŚCIASTE

Ambrowiec amerykański (Liquidambar styraciflua)

Buk pospolity `Purpurea pendula`, `Pendula`, `Mercedes`, `Black Swan`, `Purple Fountain`, `Purpurea Tricolor` (Fagus silvatica)

Dawidia chińska (Davidia involucrata)

Dąb burgundzki (Quercus cerris)

Dąb szkarłatny (Quercus coccinea)

Dąb szypułkowy `Concordia` (Quercus robur)

Dąb węgierski (Quercus frainetto)

Grab pospolity `Pendula` (Carpinus betulus)

Judaszowiec kanadyjski `Ruby Falls`, `Royal White`, `Melon Beauty`, `Golden Fall`, `Silver Lining` (Cercis canadenis)

Kasztan jadalny (Castanea sativa)

Kasztanowiec czerwony `Briotti` (Aesculus x carnea)

Kasztanowiec żółty (Aesculus flava)

Klon czerwony `Brandywine`, `Red Sunset` (Acer rubrum)

Klon palmowy (Acer plamatum)

Klon palmowy `Atropurpureum` (Acer plamatum)

Klon pensylwański (Acer pelsylvanicum)

Klon pospolity `Brilliantissimmum` (Acer platanoides)

Klon pospolity `Drumondii` (Acer platanoides)

Klon pospolity `Palmatifidum` (Acer platanoides)

Klon strzępiastokory (Acer griseum)

Lipa szerokolistna `Laciniata` (Tilia platyphyllos)

Magnolia Parasolowata (Magnolia tripetala)

Magnolia x Soulangiana `Lennei, Lennei Alba`, `Genie`(Magnolia soulangeana)

Olcha czarna `Imperialis` (Alnus glutinosa)

Stwarcja kameliowata (Stewartia pseudocamelia)

Tulipanowiec amerykański `Aureomarginatum` (Liriodendron tulipifera)

DUŻE KRZEWY OZDOBNE

Azalia wielkokwiatowa (Rhododendron)`Parkfeuer`, `Narcissiflora`, `Tunis`,` II Tasso`, `Freya`

Kasztanowiec drobnokwiatowy (Aesculus parviflora)

Magnolia Loebnera ` Merrill`, Leonard Messel`(Magnolia x loebneri)

Nieszpułka zwyczajna (Mespilus germanica)

Oczar pośredni `Ruby Glow`, `Palliida` (Hamamelis x intermedia)

Parocja perska (Parottia persica)

Perukowiec podolski (Cottinus coggygria)

Różanecznik wielkokwiatowy (Rhododendron) `Catawbiense Grandiflorum`, `Catawbiense Boursault`, `Catawbiense Album`, `Duke of York`, `Fastuosum Plenum`

 

 UFUNDUJ DZIEŁO SZTUKI 

POLIHYMNIA

 

      Kopia hellenistycznej rzeźby greckiej muzy odpowiedzialnej za śpiew chóralny Polihymni dopełniała niegdyś przestrzeń przy zatońskim pałacu. Podobnie jak sarkofag rzymski, “dzik kalidoński”,  klasycystyczna oranżeria i  palmy miała oddawać klimat antycznego świata jaki fascynował księcia Alexandra de Talleyrand-Périgord. W archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyków zachowały sie dwie fotografie autorstwa Ryszarda Janowskiego z 1972 ukazujące mocno już wówczas zniszczoną rzeźbę. Zachęcamy do ufundowania rzeźby z możliwością wykonania stosownej inskrypcji o fundatorze.

LWY

     Wejścia do oranżerii strzegły dawniej dwa lwy wsparte na herbowych tarczach. Po II wojnie światowej i podpaleniu pałacu, trafiły przed pałac w Starym Kisielinie. Później ślad po nich zaginął.

CERAMICZNE BORDERY RABATOWE

     W zatońskim parku ogrodnicy zawsze z pieczołowitością dbali o kwiaty, które rosły na rabatach. Ale piękne rabaty to nie tylko roślinność ale i jej ograniczniki.  W XIX wieku popularne były ceramiczne, ozdobne bordery, które poprzez wbijanie w ziemię można było układać w dowolne kształty. Podczas prac rewitalizacyjnych przy oranżerii w 2020 roku udało się odnaleźć oryginalny, zachowany w całości border. Szukamy mecenasa, który ufunduje formę i wypalenie tego pięknego detalu. Pozwoli to, na podstawie zachowanych materiałów ikonograficznych, odtworzyć rabaty wokół pałacu.

 

JEŚLI PRAGNIESZ MIEĆ SWOJE MIEJSCE W ZATOŃSKIM PARKU SKONTAKTUJ SIĘ

kochanska_agnieszka@op.pl

LISTA MECENASÓW FUNDACJI OGRODY KULTURY

OZNACZENIA CERTYFIKATÓW

A- rośliny

B- mała architektura parkowa

LP   Imię i Nazwisko   Rodzaj pomocy  Data nr certyfikatu
1 Piotr i Anna Wysoccy zakup i posadzenie różanecznika 1.04.2021 1/A/2021
2 A*******  B********* zakup i posadzenie różanecznika 1.04.2021 2/A/2021
3 Alicja Malinowska
Szkółka Roślin Ozdobnych “CIS”
zakup i posadzenie różanecznika 25.04.2021 3/A/2021
4 Joanna Jakuć zakup i posadzenie Ambrowca amerykańskiego 24.05.2021 4/A/2021
5 Tamara Czernicka zakup i posadzenie różanecznika i hortensji kosmatej 01.06.2021 5/A/2021,
6 Maciej Jakuboszczak zakup i posadzenie Magnolii Parasolowatej – 3 szt. 09.06.2021 6/A/2021
7 Krzysztof Sadecki zakup i posadzenie Metasekwoji chińskiej `GoldRush 10.06.2021 7/A/2021
8 Ireneusz Rosa z braćmi i siostrą zakup i posadzenie  Metasekwoji chińskiej `GoldRush` 10.06.2021 8/A/2021
9 Anna Grabowska zakup i posadzenie Mamutowca olbrzymiego 11.06.2021 9/A/2021
10 Helena Czernicka zakup i posadzenie kaliny japońskiej – 3 szt. 13.06.2021 10/A/2021
11 Absolwenci i Wychowawczynie Miejskiego Przedszkole nr 3 im. Misia Uczatka w Zielonej Górze, zakup i posadzenie Judaszowca kanadyjskiego  – 3 szt. 18.06.2021 11/A/2021
12
13

 

Park przed rewitalizacją

     Zanim w 2020 roku odsłoniło się piękne oblicze zatońskiego parku  po dwóch latach rewitalizacji, miał on zupełnie inny wygląd. Od 1945 roku pozostawał bez opieki i tracił swój pierwotny kształt. Nieliczni mieszkańcy pamiętają jeszcze jak ostatnia właścicielka majątku Rena von der Lancken-Wakenitz, po spaleniu pałacu snuła się po parku i straciwszy zmysły tuliła się do drzew.  Park zarastał i dziczał. Niestety był również przedmiotem dewastacji i pozyskiwania drewna. Zanikały pierwotne układy osi widokowych, wypadały pielęgnowane przez lata gatunki roślin, znikała mała architektura parkowa. Ale mimo tych zmian dla wielu osób park stanowił zawsze oazę piękna i spokoju.  Był miejscem wytchnienia dla mieszkańców Zatonia i zaglądających tu od czasu do czasu gości. Od 2011 roku mieszkańcy Zatonia kilka razy w roku czyścili okolice pałacu w podrostów, wycinali wrastające w mury drzewa i zbierali porzucone w parku śmieci. Wszystko to jednak było kroplą w morzu potrzeb. Kiedy dzisiaj przechadzamy się pięknymi alejkami, warto przypomnieć sobie jak wyglądało to miejsce jeszcze kilka lat temu.

National Geographic

Zatonie wraz z innymi atrakcjami Zielonej Góry i okolic trafi do renomowanego czasopisma National Geographic. W sobotę 7 marca przedstawicielki wydawnictwa Burda Media Polska  Agnieszka Michalak i Monika Karvazy odwiedziły Zatonie. Był czas na spacer z Hubertem Małyszczykiem kierownikiem Centrum Informacji Turystycznej, oraz na rozmowę o historii i przyszłości parku z Jarosławem Skorulskim prezesem Fundacji „Ogrody Kultury”. Czekamy teraz z niecierpliwością na artykuł.

Winiarskie Anegdoty

     Niedzielne zimne popołudnie 7 marca miało również swoją ciepłą odsłonę. O godzinie 16.00 w trejażu przy oranżerii zagościła sztuka, literatura i wino.  Jerzy Fedro pokazywał swoje obrazy z cyklu „Winiarskie Anegdoty”, ale również tworzył na oczach rysunek pandemiczny.

     

Krzysztof Fedorowicz opowiadał o swojej nowej książce „Zaświaty” i wyprodukowanym, w swojej winnicy Miłosz, winie pandemicznym.

   

Asystentki w kolorowych strojach, książę Dino w cylindrze, artysta w wielkim berecie z piórkiem sprawiali wrażenie jakby w przestrzeń pałacową zawitała komedia dell’arte. Prace Jerzego Fedro zostały rozlosowane wśród uczestników, dla zziębniętych gości organizatorzy przygotowali  ciepłą grochóweczkę, a osobom które popisały się wiedzą o parku rozdaliśmy piękne przewodniki.

            

I choć ograniczenia pandemiczne sprawiły, że uczestnicy musieli trzymać dystans i chodzić w maseczkach, to dobre humory i  lampka wina dawały namiastkę normalności.

Fundacja Ogrody Kultury i Zielonogórski Ośrodek Kultury niedzielną imprezą otworzyli cykl spotkań w Zatoniu z wielką nadzieją na dobry 2021 rok. 

 

Pandemiczne spotkanie z winem

    7 marca przy pałacowej oranżerii w Zatoniu odbędzie się wydarzenie artystyczne z winem w roli głównej.

     Oficjalnie otworzymy wystawę obrazów Jerzego Fedro „Anegdoty winiarskie” w oranżerii. Będzie możliwość spotkania z artystą oraz podejrzenia go przy jego pracy twórczej.

       

     Kolejnym punktem wydarzenia będzie spotkanie z winiarzem, poeta i prozaikiem Krzysztofem Fedorowiczem.

    Autor książki „Zaświaty” będzie opowiadał o tym jak powstawał najnowsza publikacja,  zabierając nas w krainę zielonogórskich winnic i win sprzed wieków.  Podczas spotkania będzie można nabyć książkę.

   

    A że nie godzi się pokazywać anegdot winiarskich na obrazach i opowiadać o winnicach i winie bez jego kosztowania, więc

    PANDEMICZNE WINO z winnicy „Miłosz”, będzie można również skosztować podczas degustacji  oraz kupić.

Zapraszamy miłośników sztuki, miłośników literatury oraz miłośników wina w niedzielę do Zatonia.

Początek imprezy 7 marca o godz. 16.00

Już od godz. 14.00 będzie można spotkać autora książki i zakupić wino.

Impreza organizowana przez Fundację „Ogrody Kultury”, przy współpracy z Muzeum Ziemi Lubuskiej i Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Fundacja na Walentynki

     Mieszkańcy Zatonia i goście Cafe Orangerie pokazali w Walentynki wielkie serce. Złoty kuferek wystawiony na datki dla poszkodowanego w wypadku mieszkańca Zatonia zapełnił się pieniędzmi. Ofiarodawcy wraz pieniędzmi otrzymywali w prezencie porcelanę i dodatkowo wrzucali  swoje numery telefonów, aby na koniec dnia wziąć udział w losowaniu pięknego rysunku. Porcelanowe cacuszka podarowane przez panią  Renatę rozeszły się do różnych domów. Zebraliśmy łącznie kwotę 565 złotych, które skrupulatnie przeliczyła Teresa Kowala ze stowarzyszenia Nasze Zatonie.

     Ostatnia klientka Cafe Orangerie wylosowała szczęśliwca, który otrzymał rysunek znanego artysty Krzysztofa Szpakowskiego. Rysunek przedstawiający Oranżerię podarowała Maria Idzikowska. Obrazek już zawisł w mieszkaniu jednego z ofiarodawców, co potwierdzone zostało przysłanym zdjęciem.

                               

Walentynki w Zatoniu

 

3 ATRAKCJE

     Święto zakochanych i w ogóle miłości, to czas kiedy chcielibyśmy osobie lub osobom wyrazić swoje uczucie lub po prostu zrobić przyjemność. Jest na to wiele sposobów, ale jeśli chcecie podpowiemy Wam jeden z nich.

PRZYJEDŹCIE DO PAŁACOWEJ KAWIARNI

BO TAM CZAKA NA WAS AKCJA  3 X P

1. Na Walentynki, w „Cafe Orangerie” będzie specjalne na ten dzień MENU. Walentynkowy tort, browni z wiśniami i serce z masy czekoladowej z nadzieniem malinowym.

       

2. Każdy kto zrobi zakupy powyżej 40 złotych, będzie mógł z naszej pałacowej witryny wybrać sobie dowolną porcelanę: filiżanki, talerzyki czy dzbanuszki. Pani Renata chciała się z Wami podzielić piękną porcelaną, którą kolekcjonowała przez lata  z nadzieją, że picie kawy czy herbaty będzie sprawiało Wam przyjemność. Uwierzcie, że są jeszcze tacy ludzie.

 

3. Miłość nie jedno ma imię, więc będzie również puszka dla naszego zatońskiego przyjaciela, który uległ ciężkiemu wypadkowi. Każdy kto wrzuci do puszki datek i poda swój nr telefonu, będzie brał udział w losowaniu pięknej akwareli Krzysztofa Szpakowskiego ( oprawiona gotowa do powieszenia) z widokiem Zatonia. A zatem 3 X P !

           PYSZNOŚCI

                                       PORCELANA

                                                                  PIĘKNA   AKWARELA

WIEEELKA ORKIESTRA ZAGRAŁA

31 stycznia 2021 roku Fundacja Ogrody Kultury wspólnie ze Stowarzyszeniem Nasze Zatonie
zorganizowała zatoński
Finał WOŚP. 

Przygotowany przez Fundację zestaw książęcy, w ramach którego przez cały rok można pić w oranżerii kawę za darmo,
został wylicytowany za 1000 zł.

   

Dziękujemy za ofiarność osobom licytującym oraz wszystkim tym, którzy przez cały dzień
wrzucali w parku pieniądze do puszek.