ZOSTAŃ MECENASEM

     Mecenat Zatoński, to projekt adresowany do wszystkich, którzy chcą wesprzeć działania związane  z pracami rewitalizacyjnymi na terenie parku i pałacu w Zatoniu. Za nami pierwszy etap przywracania tych miejsc do świetności, ale przez kolejne lata będą trwały działania nadające poszczególnym miejscom dawny wygląd i kształt.  Krajobrazu kulturowy kompleksu pałacowo-parkowego stanowi wyjątkowy przykład estetyki XIX wiecznej i wymaga dużego zaangażowania w jego pielęgnację i wzbogacanie.  Przed nami nasadzenia drzew i krzewów, badania archeologiczne kolejnych fragmentów parku, wyposażanie parku w elementy architektury takie jak rzeźby czy ławki. Dlatego szukamy mecenasów, którzy wesprą swoją ofiarnością nasze starania. Mamy już  posadzone pierwsze dwa rododendrony, przed którymi wkrótce staną tabliczki znamionowe z nazwami i nazwiskami darczyńców.  Każdy mecenas będzie mógł nadać imię drzewom czy krzewom nasadzonym w ramach akcji. Na stronie internetowej będzie dostępny  również katalog zdjęć drzew, rzeźb, ławek wraz z podanymi cenami i adresem kontaktowym dla zainteresowanych osób. Każdy Mecenas otrzyma ozdobny certyfikat potwierdzający jego wkład w odbudowę krajobrazu kulturowego Zatonia.

CERTYFIKAT MECENASA

 

UTRACONE OKAZY DRZEW I KRZEWÓW Z ZATOŃSKIEGO PARKU
Pomóż nam przywrócić historyczny wygląd parku.

 

DRZEWA IGLASTE

Cis pospolity (Taxus baccata)

Cis pospolity `Dovastoniana` (Taxus baccata)

Mamutowiec olbrzymi (Sequoiadendron giganteum)

Metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides)

Modrzew japoński (Larix kaempferi)

Sosna bośniacka (Pinus heldreichii)

Sosna czarna (Pinus nigra)

Torreja olbrzymia (Torreya grandis)

DRZEWA LIŚCIASTE

Ambrowiec amerykański (Liquidambar styraciflua)

Buk pospolity `Purpurea pendula`, `Pendula`, `Mercedes`, `Black Swan`, `Purple Fountain`, `Purpurea Tricolor` (Fagus silvatica)

Dawidia chińska (Davidia involucrata)

Dąb burgundzki (Quercus cerris)

Dąb szkarłatny (Quercus coccinea)

Dąb szypułkowy `Concordia` (Quercus robur)

Dąb węgierski (Quercus frainetto)

Grab pospolity `Pendula` (Carpinus betulus)

Judaszowiec kanadyjski `Ruby Falls`, `Royal White`, `Melon Beauty`, `Golden Fall`, `Silver Lining` (Cercis canadenis)

Kasztan jadalny (Castanea sativa)

Kasztanowiec czerwony `Briotti` (Aesculus x carnea)

Kasztanowiec żółty (Aesculus flava)

Klon czerwony `Brandywine`, `Red Sunset` (Acer rubrum)

Klon palmowy (Acer plamatum)

Klon palmowy `Atropurpureum` (Acer plamatum)

Klon pensylwański (Acer pelsylvanicum)

Klon pospolity `Brilliantissimmum` (Acer platanoides)

Klon pospolity `Drumondii` (Acer platanoides)

Klon pospolity `Palmatifidum` (Acer platanoides)

Klon strzępiastokory (Acer griseum)

Lipa szerokolistna `Laciniata` (Tilia platyphyllos)

Magnolia Parasolowata (Magnolia tripetala)

Magnolia x Soulangiana `Lennei, Lennei Alba`, `Genie`(Magnolia soulangeana)

Olcha czarna `Imperialis` (Alnus glutinosa)

Stwarcja kameliowata (Stewartia pseudocamelia)

Tulipanowiec amerykański `Aureomarginatum` (Liriodendron tulipifera)

DUŻE KRZEWY OZDOBNE

Azalia wielkokwiatowa (Rhododendron)`Parkfeuer`, `Narcissiflora`, `Tunis`,` II Tasso`, `Freya`

Kasztanowiec drobnokwiatowy (Aesculus parviflora)

Magnolia Loebnera ` Merrill`, Leonard Messel`(Magnolia x loebneri)

Nieszpułka zwyczajna (Mespilus germanica)

Oczar pośredni `Ruby Glow`, `Palliida` (Hamamelis x intermedia)

Parocja perska (Parottia persica)

Perukowiec podolski (Cottinus coggygria)

Różanecznik wielkokwiatowy (Rhododendron) `Catawbiense Grandiflorum`, `Catawbiense Boursault`, `Catawbiense Album`, `Duke of York`, `Fastuosum Plenum`

 

 UFUNDUJ DZIEŁO SZTUKI 

POLIHYMNIA

 

      Kopia hellenistycznej rzeźby greckiej muzy odpowiedzialnej za śpiew chóralny Polihymni dopełniała niegdyś przestrzeń przy zatońskim pałacu. Podobnie jak sarkofag rzymski, “dzik kalidoński”,  klasycystyczna oranżeria i  palmy miała oddawać klimat antycznego świata jaki fascynował księcia Alexandra de Talleyrand-Périgord. W archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyków zachowały sie dwie fotografie autorstwa Ryszarda Janowskiego z 1972 ukazujące mocno już wówczas zniszczoną rzeźbę. Zachęcamy do ufundowania rzeźby z możliwością wykonania stosownej inskrypcji o fundatorze.

LWY

     Wejścia do oranżerii strzegły dawniej dwa lwy wsparte na herbowych tarczach. Po II wojnie światowej i podpaleniu pałacu, trafiły przed pałac w Starym Kisielinie. Później ślad po nich zaginął.

CERAMICZNE BORDERY RABATOWE

     W zatońskim parku ogrodnicy zawsze z pieczołowitością dbali o kwiaty, które rosły na rabatach. Ale piękne rabaty to nie tylko roślinność ale i jej ograniczniki.  W XIX wieku popularne były ceramiczne, ozdobne bordery, które poprzez wbijanie w ziemię można było układać w dowolne kształty. Podczas prac rewitalizacyjnych przy oranżerii w 2020 roku udało się odnaleźć oryginalny, zachowany w całości border. Szukamy mecenasa, który ufunduje formę i wypalenie tego pięknego detalu. Pozwoli to, na podstawie zachowanych materiałów ikonograficznych, odtworzyć rabaty wokół pałacu.

 

JEŚLI PRAGNIESZ MIEĆ SWOJE MIEJSCE W ZATOŃSKIM PARKU SKONTAKTUJ SIĘ

kochanska_agnieszka@op.pl

LISTA MECENASÓW FUNDACJI OGRODY KULTURY

OZNACZENIA CERTYFIKATÓW

A- rośliny

B- mała architektura parkowa

LP   Imię i Nazwisko   Rodzaj pomocy  Data nr certyfikatu
1 Piotr i Anna Wysoccy zakup i posadzenie różanecznika 1.04.2021 1/A/2021
2 A*******  B********* zakup i posadzenie różanecznika 1.04.2021 2/A/2021
3 Alicja Malinowska
Szkółka Roślin Ozdobnych “CIS”
zakup i posadzenie różanecznika 25.04.2021 3/A/2021
4 Joanna Jakuć zakup i posadzenie Ambrowca amerykańskiego 24.05.2021 4/A/2021
5 Tamara Czernicka zakup i posadzenie różanecznika i hortensji kosmatej 01.06.2021 5/A/2021,
6 Maciej Jakuboszczak zakup i posadzenie Magnolii Parasolowatej – 3 szt. 09.06.2021 6/A/2021
7 Krzysztof Sadecki zakup i posadzenie Metasekwoji chińskiej `GoldRush 10.06.2021 7/A/2021
8 Ireneusz Rosa z braćmi i siostrą zakup i posadzenie  Metasekwoji chińskiej `GoldRush` 10.06.2021 8/A/2021
9 Anna Grabowska zakup i posadzenie Mamutowca olbrzymiego 11.06.2021 9/A/2021
10 Helena Czernicka zakup i posadzenie kaliny japońskiej – 3 szt. 13.06.2021 10/A/2021
11 Absolwenci i Wychowawczynie Miejskiego Przedszkole nr 3 im. Misia Uczatka w Zielonej Górze, zakup i posadzenie Judaszowca kanadyjskiego  – 3 szt. 18.06.2021 11/A/2021
12
13