Krajobraz kulturowy Parku Książęcego Zatonie

     Fundacja zorganizowała 9 grudnia w Zatoniu  seminarium parkowe, w którym uczestniczyli mieszkańcy Zielonej Góry, studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz uczniowie zielonogórskich szkół ponadpodstawowych. Łącznie uczestniczyło 59 osób. Po części konferencyjnej i części instruktarzowej  uczestnicy przeprowadzali nasadzenia krzewów w okolicy Łąki Joanny oraz usuwali podrosty, odsłaniając oś widokową przy łące.