Kontakty zagraniczne

FRANCJA

     Początki współpracy z zagranicznymi partnerami wywodzą się z działań podejmowanych prze osoby z obecnego Zarządu Fundacji. Jako pierwszy został nawiązany kontakt z francuskim stowarzyszeniem Amis de Talleyrand. Podczas wizyty w Zatoniu  w 2016 roku doszło do spotkania  z  delegacją, na czele której stał Prezydent stowarzyszenia Roland Martinez. Przy wspólnym stole rozmawialiśmy na temat spuścizny jaką zostawiła rodzina Talleyrandów w różnych częściach Europy. 

    W 2017 roku  Jarosław Skorulski (prezes fundacji), Agnieszka Kochańska (wiceprezes fundacji)  wraz z Kamillą Witucką( tłumaczka pamiętników księżnej Dino) oraz Pawłem Kochańskim (projektant architektury parkowej w Zatoniu ), uczestniczyli w wyjeździe studyjny do Francji, współfinansowanym przez Miasto Zielona Góra.  Podczas kilkudniowego pobytu delegacja  spotkała się z potomkami księżnej Dino, oraz odwiedziła pałace, zamki i ogrody należące do Doroty i jej potomków. Wizyta była czasem inspiracji do tego jak może wyglądać Zatonie, jakie detale mogą dopełnić kompozycję parku i jak zadbać o park, by stał się miejscem z duszą.

 

     Delegacja z Zielonej Góry została przyjęta w zamku Chatonniere przez Beatrice de Andia pra, pra wnuczkę księżnej Dino w linii po księciu Alexandrze. Madame Beatrice towarzyszył Rodrigo książę de Salinas. Podczas wizyty zostały omówione plany rewitalizacji parku w Zatoniu oraz działania mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego i niematerialnego związanego z postacią księżnej Dino. Beatrice de Andia jest we Francji cenionym historykiem sztuki, aktywną działaczką na rzecz zachowania religijnego dziedzictwa kulturowego oraz projektantką ogrodów. Jest autorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny kultury i sztuki. Została odznaczona między innymi Oficerem Orderu Legii Honorowej. Delegacja z Zielonej Góry została podjęta na zamku uroczystym obiadem. W imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra pani Beatrice de Andia zostało przekazane zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce. Podczas spotkania omówiono pomysł zakomponowania części parku w Zatoniu na “Ogród Alexandra”. Inspiracją do projektu była opowieść Beatrice de Andia o jej doświadczeniach w sztuce planowania ogrodów i marzenie, żeby właśnie w ten sposób był upamiętniony jej przodek mieszkający niegdyś w zatońskim pałacu.

      Kolejnym milowym krokiem w szukaniu inspiracji  dla przywrócenia pamięci o dziedzictwie kulturowym w Zatoniu, była niezwykła wizyta w zamku Montresor i spotkanie z jego właścicielką, hrabiną Marią Rey z Potockich. Hrabina jest pra, pra wnuczką Doroty de Talleyrand po linii córki Pauliny. Pani Maria oprowadziła nas po wnętrzach zamku będącego skarbnicą polskich pamiątek po królach i bohaterach narodowych. Podkreślała, że kolejne pokolenia w swej ciągłości muszą przekazywać pamięć o dziejach i kształtować każde następne pokolenie we wrażliwości do dziejowej spuścizny. Hrabina bardzo żywo interesowała się nie tylko tym co dzieje się w Zatoniu ale i Żaganiu Otyniu i Klenicy. Kilkakrotnie powtarzała, że przy kolejnej wizycie w kraju musi koniecznie odwiedzić koniecznie Zatonie i zobaczyć kamień z napisem “Paulei Linde”, miejsce gdzie rosła lipa poświęcona jej babce Paulinie de Castellane. 

Niestety Pani Maria odeszła 15 sierpnia 2020 roku, pozostając dla nas nieustanną inspiracją do naszych działań. 

 

     W zamku Valencay spotkaliśmy się z prezydentem l’association “Les Amis de Talleyrand”  Rolandem Martinezem. Wizyta miała charakter kurtuazyjny i zapoznawczy z kierownictwem muzeum. Zostaliśmy oprowadzeni przez kustosza muzeum zamkowego i dyskutowaliśmy na temat możliwości wzajemnego promowania miejsc związanych z Talleyrandami. Informacje na temat Zatonia i jego roli w życiu księżnej Dino  szczerze zaskoczyły pracowników muzeum. Z dużym niedowierzaniem słuchali wówczas naszych opowieści, na temat planów Miasta Zielona Góra, w kwestii rewitalizacji parku i odbudowy oranżerii.

 

    W programie pobytu była również krótka wizyta w pałacu  Rochecotte należącym niegdyś do Doroty. Mimo, że obecnie znajduje się w nim luksusowy hotel zostaliśmy przyjęci i oprowadzeni po pałacowych wnętrzach i kaplicy, która była miejscem zadumy dla Doroty. Rozmowy upłynęły na tematyce charytatywnych działań księżnej jakie miały miejsce w czasach kiedy tu mieszkała. To był początek jej działalności na tym polu. W pełnej działalność filantropijną rozwinęła księżna później na Dolnym Śląsku, gdzie fundowała między innymi szkoły, ochronki, szpitale, kaplice i  kościoły. Właścicielka  pałacu pani Christelle Pasquier  z dużym zainteresowaniem wysłuchała naszych planów związanych z popularyzacją postaci księżnej Dino. Nie ukrywała, że luksusowy hotel w dużej mierze buduje swój prestiż i markę właśnie na postaci księżnej Doroty. W kilku miejscach wiszą jej portrety, a jej ulubiony kominek, przyciąga jak magnes hotelowych gości.

 

HISZPANIA

     Częstym gościem w Zatoniu jest książę Don Alvaro Enrique de Villamor y Soraluce, spokrewniony z Beatrice de Andia. Kierując organizacją APTCE  (Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Europejskiej) poświęca się budowaniu w Europie mostów łączących młodzież z różnych państw.  Poznają oni Europę jako przestrzeń wspólnych tradycji, kultury i historii. Od Estonii po Portugalię budowany jest przez młodzież szlak turystyczny, ukazujący kraje  europejskie, nie koniecznie od  strony turystycznych hitów. W Zielonej Górze książę de Villamor podpisał umowę o współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  „Budowlanka”  i Stowarzyszeniem Nasze Zatonie. Kilkakrotnie podczas  rewitalizacji oglądał postępy prac w parku i doradzał w kwestiach współpracy zagranicznej. w 2019 roku przyjechał do Zielonej Góry z dużą grupą młodzieży z Kraju Basków pokazując między innymi Zatonie i Zabór. Książę Enrique świetnie mówi po polsku i ma rozległe kontakty w wielu miastach naszego kraju.

PORTUGALIA

    Zatonie dwukrotnie odwiedził Jego Wysokość Dom Filipe Folque de Bragança e Bourbon de Mendonça hrabia Rio Grande spadkobierca linii konstytucyjnego Domu Królewskiego Portugalii. Jego wysokość w 2019 roku podczas uroczystości w pałacu w Kisielinie uhonorował Miasto Zielona Góra medalem Instytutu  króla Jana VI, którym kieruje.  Medal został wręczony po raz pierwszy nie  zasłużonej osobie, ale miastu za dbałość o wspólne dziedzictwo kulturowe.  W Zatoniu został odnaleziony głaz upamiętniający portugalskiego dyplomatę barona Renduffe, który służył królowi Janowi VI.  Postać portugalskiego barona został opisana w naszych lokalnych mediach. Fundacja Ogrody Kultury podjęła starania o renowację kamienia i aranżację jego otoczenia, żeby ten pamiątkowy głaz upamiętniający przyjazd i spotkanie Renduffa z księżną Dino był właściwie wyeksponowany.