Opracowania historyczne

Obecnie trwają prace nad publikacjami i wystawami, które ukazują  historię parku i pałacu w Zatoniu.