Opracowania historyczne

Obecnie trwają prace nad publikacjami, które ukazują  historię parku i pałacu w Zatoniu.