Zarząd Fundacji

Zielona Góra , 15.07.2020r.

Uchwała nr 2/2020  fundatorów Fundacji „Ogrody Kultury” im. księżnej Dino

w sprawie wyboru członków zarządu

Na podstawie § 10 pkt.3 statutu Fundacji „Ogrody Kultury” im. księżnej Dino,  Fundatorzy:

Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze reprezentowany przez Agatę Miedzińską Dyrektora i Jarosław Skorulski  podjęli decyzję o wyborze zarządu w liczbie trzech członków, w skład których wchodzą:

1/ Pan Jarosław Skorulski – Prezes zarządu Fundacji „Ogrody Kultury”  im. księżnej Dino

 2/ Pani Agnieszka Kochańska – Wiceprezes Fundacji „Ogrody Kultury” im. księżnej Dino

3/ Pani Krystyna Walińska – Członek Zarządu Fundacji „Ogrody Kultury” im. księżnej Dino  

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.