Międzynarodowe seminarium parkowe

Fundacja ogrody kultury organizuje oraz współorganizuje konferencje i seminaria, które tematycznie związane są z ochroną dziedzictwa kulturowego

w listopadzie 2022 roku odbyło się:

       Międzynarodowe seminarium “Beatrice de Andia- ogrody moje i moich przodków” uczestniczyli w nim uczniowie studenci i osoby związane z Europejskim Związkiem Parków Łużyckich. Na seminarium reprezentowane były takie kraje jak: Indie, Turcja, Salwador, Egipt, Niemcy, Hiszpania i Polska. Beatrice de Andia to znana historyk sztuki, projektantka ogrodów i potomkini dawnej właścicielki Zatonia Doroty księżnej de Talleyrand-Périgord. Podczas seminarium prezentowane były jej dokonania oraz sposoby konstruowania projektów parków i ogrodów w XIX w. Wykłady głosili: dr Marek Maciantowicz, Agnieszka Osyczka, Agnieszka Kochańska, Jarosław Skorulski i książę Enrique de Villamor. Partnerem przy organizacji seminarium było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Budowlanka” w Zielonej Górze.

       Uczestnicy po części wykładowej pracowali w parku nad odtworzeniem historycznego klombu z bordiurą oraz nasadzali cebulkami narcyzy wzór w kształcie lwiego ogona heraldycznego. Była to inspiracje herbem Talleyrandów.