Smutne odejście

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 22 stycznia odeszła Maria Wojczakowska
Mama naszej  koleżanki z Fundacji

Marii Idzikowskiej

Mario pamiętamy o Tobie i Twoich bliskich w tych trudnych dniach i składamy Ci wyrazy współczucia.

koleżanki i koledzy z Fundacji