Rada Fundacji

Zielona Góra, data 15.07.2020r.

Uchwała  nr 3/2020r.  Fundatorów Fundacji „Ogrody Kultury” im. księżnej Dino w sprawie wyboru członków rady fundacji

Na podstawie §10, pkt. 3 Statutu Fundacji, Fundatorzy Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze reprezentowany przez Agatę Miedzińską i Jarosław Skorulski  podjęli decyzję o wyborze do Rady Fundacji następujące osoby:

– dr hab. Bogdan Idzikowski prof.UZ

– Agata Miedzińska

– Hubert Małyszczyk

– dr Marek Maciantowicz

– Izabela Ciesielska

– Czesław Fiedorowicz

Fundatorzy postanowili, że przewodniczącym Rady Fundacji będzie dr hab. Bogdan Idzikowski prof. UZ