Otyń – Zatonie- Żagań

 

Zamek w Otyniu z czasów Doroty 

Zamek książęcy w Żaganiu za czasów Doroty

pałac w Zatoniu za czasów Doroty

    Trzy miejsca, a w zasadzie miasta (patrząc na Zatonie jako część Zielonej Góry), które dotknęła swoją obecnością i działaniami księżna Dino. Po kolei tak jak są zapisane w tytule wchodziła w ich posiadanie. Otyń jako ujęta w testamencie przez ojca część majątku (1800), Zatonie jako zakup pełnomocnika małoletniej wówczas Doroty(1809), by zrekompensować utratę Sycowa i w końcu Żagań jako księstwo, które na drodze sądowej batalii i kupna przejęła od swojego siostrzeńca(1844).

    Mieszkańcy każdego z tych miejsc chcieli mówić o niej jak o cząstce niebywałej historii i wszyscy mieszkańcy mają do tego pełne prawa. Ale księżną można się  dzielić i razem korzystać z jej dorobku na naszych ziemiach, dlatego też w 2019 roku trzy stowarzyszenia:
Przyjaciół Ziemi Otyńskiej
Nasze Zatonie
Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich

połączyły swoje siły i zawiązało

TRÓJPOROZUMIENIE

      Od 2022  roku TRÓJPOROZUMIENIE ma już inną, bardziej otwartą formułę. Po wycofaniu się z działań Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich, w działalność włączyły się kolejne stowarzyszenia, fundacje i instytucje z Zielonej Góry i Żagania. Na co dzień współpraca polega ona na wspieraniu organizacji wspólnych imprez promujących działalności i dziedzictwo księżnej Dino, wymiany doświadczeń i wzajemnej promocji. Organizowane są konferencje, seminaria parkowe, wystawy, koncerty, spektakle teatralne i wydawane są książki. 

      Fundacja Ogrody Kultury, aktywnie włączyła się tę inicjatywę i uczestniczy w działaniach TRÓJPOROZUMIENIA na terenie Zatonia, Żagania i Otynia. Razem robimy więcej i lepiej. Nadal jesteśmy otwarci na wszystkie siły, których celem jest budowanie i współpraca.