Otyń – Zatonie- Żagań

 

Zamek w Otyniu z czasów Doroty i zachowany do lat 70-tych XX w.
herb księżnej na zamkowej bramie.

Zamek książęcy w Żaganiu za czasów Doroty

 

Zatonie za czasów Doroty

    Trzy miejsca, a w zasadzie miasta (patrząc na Zatonie jako część Zielonej Góry), które dotknęła swoją obecnością i działaniami księżna Dino. Po kolei tak jak są zapisane w tytule wchodziła w ich posiadanie. Otyń jako ujęta w testamencie przez ojca część majątku (1800), Zatonie jako zakup pełnomocnika małoletniej wówczas Doroty(1809), by zrekompensować utratę Sycowa i Żagań jako księstwo, które na drodze sądowej batalii i kupna przejęła od swojego siostrzeńca(1844).

    Mieszkańcy każdego z tych miejsc chcą mówić o niej jak o cząstce niebywałej historii i każde z nich ma do tego pełne prawa. Ale księżną można się  dzielić i razem korzystać z jej dorobku na naszych ziemiach, dlatego też w 2019 roku trzy stowarzyszenia:
Przyjaciół Ziemi Otyńskiej
Nasze Zatonie
Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich

połączyło siły i zawiązało

TRÓJPOROZUMIENIE

Ma ono bardzo otwartą formułę i na co dzień polega ona na wspieraniu inicjatyw i organizacji wspólnych imprez promujących działalności księżnej Dino.

Fundacja Ogrody Kultury będzie wspierała również wszelkie inicjatywy, które będą miały na celu popularyzowanie jej patronki.