Otyń – Zatonie- Żagań

 

Zamek w Otyniu z czasów Doroty 

Zamek książęcy w Żaganiu za czasów Doroty

pałac w Zatoniu za czasów Doroty

    Trzy miejsca, a w zasadzie miasta (patrząc na Zatonie jako część Zielonej Góry), które dotknęła swoją obecnością i działaniami księżna Dino. Po kolei tak jak są zapisane w tytule wchodziła w ich posiadanie. Otyń jako ujęta w testamencie przez ojca część majątku (1800), Zatonie jako zakup pełnomocnika małoletniej wówczas Doroty(1809), by zrekompensować utratę Sycowa i w końcu Żagań jako księstwo, które na drodze sądowej batalii i kupna przejęła od swojego siostrzeńca(1844).

    Mieszkańcy każdego z tych miejsc chcą mówić o niej jak o cząstce niebywałej historii i każde z nich ma do tego pełne prawa. Ale księżną można się  dzielić i razem korzystać z jej dorobku na naszych ziemiach, dlatego też w 2019 roku trzy stowarzyszenia:
Przyjaciół Ziemi Otyńskiej
Nasze Zatonie
Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich

połączyło siły i zawiązało

TRÓJPOROZUMIENIE

      Od 2022  roku TRÓJPOROZUMIENIE ma już inną, bardziej otwartą formułę. Na co dzień polega ona na wspieraniu wszystkich inicjatyw przy organizacji wspólnych imprez promujących działalności księżnej Dino, wymiany doświadczeń i wzajemnej promocji. W 2022 roku do współpracy zostały zaproszone stowarzyszenia i instytucje z tych trzech miast, które mają podobne cele.

Fundacja Ogrody Kultury, aktywnie włączyła się tą inicjatywę i  aktywnie uczestniczy w aktywnościach na terenie Żagania i Otynia.