Wiosną ruszamy

Już wiosną 2023 ruszamy z WOLONTARIATEM

młodzi i dojrzali zapracowani i ci z wolnym czasem, zafascynowani 

PRZYRODĄ

HISTORIĄ

KULTURĄ

to właśnie z myślą o Was budujemy wspólnotę wolontariuszy Fundacji Ogrody Kultury. Chcemy żeby w parku, pałacu, oranżerii pojawili się współgospodarze, którzy będą wspólnie z pracownikami Fundacji tworzyć nowe oblicze Zatonia. 

Będziemy wspólnie pracować nad upiększaniem parku,

Będziemy wspólnie tworzyć wydarzenia kulturalne

Będziemy wspólnie zgłębiać historię tego niesamowitego miejsca.

JUŻ W KWIETNIU pierwszy

Voluntary Camp Zatonie

Pierwsi, niezorganizowanie jeszcze w formalna grupę wolontariusze, pojawili się w listopadzie  2022 podczas nasadzeń w parku.

 

 

PROGRAM NA LATO W ZATONIU

MUZYKA, SZTUKA i KSIĄŻKA

Mamy nadzieję, że każdy wśród tych propozycji znajdzie coś dla siebie i zawita do Zatonia.

 

MUZYKA

W każdą sobotę o godz. 21.00, na tle ruin odbywać się będą koncerty w ramach “LATA MUZ WSZELAKICH”. To propozycje, które przygotował Zielonogórski Ośrodek Kultury wraz z Filharmonią Zielonogórską.

Warto zabrać z sobą koce lub rozkładane krzesełka.

 

Dodatkowo zapraszamy na koncert organizowany przez Wojewódzką i Miejska Bibliotekę im. C. Norwida

31 lipca, godz. 18.00 Danuta Urbańska – koncert w Zatoniu

Piosenki z tekstem – m.in Agnieszki Osieckiej, Włodzimierza Młynarskiego, Jacka Cygana, Czesława Niemena.
Danuta Urbańska – udział w programach Szansa na Sukces w 2004 i 2021 roku, Must Be The Music w 2014 r., a w b.r. w The Voice Senior 3. Obecnie należy do dwóch zespołów: śpiewaczego Retro i tanecznego Balans, działających przy Świebodzińskim Domu Kultury Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora.

SZTUKA

Galeria w Oranżerii przygotowała na lato dwie ciekawe wystawy

lipiec – “Moje Ogrody” obrazy świeżo malowane (wernisaż 9 lipca o godz. 19.00)  Ciekawa propozycja kilku wybitnych malarzy z Polski, którzy zaprezentują swoje olejne obrazy.

sierpień- “Skarby z Zatonia” (wernisaż 6 sierpnia godz. 19.00). Wystaw przy współpracy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Będziemy mogli obejrzeć eksponaty ze zbiorów muzeum oraz eksponaty i pamiątki z prywatnych kolekcji.

 

KSIĄŻKA

17 lipca, godz. 17.00     Autorki książek dla dzieci w Zatoniu.
Spotkanie dla dzieci i rodziców.
Agnieszka Ginko, Marta Blonkowska i Joanna Turakiewicz-Pietras
14 sierpnia, godz. 17.00 – Spotkanie z Robertem Markiem Jurgą
badaczem historii fortyfikacji, autorem i ilustratorem książek i artykułów z dziedziny wojskowości. Autorem publikacji o lubuskich zamkach, pałacach i dworach.

28 sierpnia, Andrzej Jagodziński, godz. 17.00
Promocja książki “Havel od kuchni” Michaela Žantovský’ego w tłumaczeniu Andrzeja Jagodzińskiego, filologa czeskiego i słowackiego, tłumacza literackiego, dyplomaty, publicysty, redaktora, dziennikarza. Promocja książki połączona z degustacją czeskiej potrawy.

28 sierpnia, godz. 17.00, plenerowe spotkanie w Zatoniu z udziałem organizatorów i wolontariuszy tegorocznej edycji Kozzi Film Festiwal
1 września, godz. 17.00, Zatonie – Spóźniony debiut – promocja tomiku poetyckiego Romana Krzywotulskiego  Po tamtej stronie granicy i Jarosława Barańczaka Znak

Propozycje przygotowane przez Wojewódzką i Miejska Bibliotekę Publiczna w Zielonej Górze im. Norwida

SPĘDZAJ LATO W ZATONIU!

Pobudka już WIOSNA 2022

Pobudka, już wiosna 2022 już wybiła pierwszymi kwiatami, a Fundacja Ogrody Kultury już odsłania kolejne oblicza kultury. 

“Być kobietą”-miłość i seks w czasie pandemii

Obrazy kobiet autorstwa Heleny Zadrejko, Liwii Liteckiej, Stanisława Mazusia Bożeny Cajdler-Gruszkiewicz i Anny Zawadzkiej-Dziudy ozdobiły w marcu wnętrza oranżerii. Pokaz kolekcji kapeluszy Krystyny Castelain wprowadził w zachwyt kobiety. Wykład profesora Zbigniewa Izdebskiego na temat miłości i seksu w czasie pandemii  okraszony dykteryjkami na temat portretu Polaków w temacie seksu, rozbudził zmysły zarówno pań jak i panów.

Pogodnie w Zatoniu

Popularny prezenter pogody z programu Dzień Dobry TVN Bartosz Jędrzejak laureat TELEKAMERY w 2021 roku nadawał z zatońskiego parku prognozę pogody opowiadając usłyszane od nas historie związane z pałacem, parkiem i serwowanymi w kawiarni deserami. Gościliśmy go w raz z całą ekipą  1 marca.

Baśniowe wycinanki Eriki Schrimer

 Erika Schrimer jest autorką setek wierszy, piosenek, wierszyków, opowiadań, kalendarzy i kart graficznych. W Zatoniu będziemy mieli okazję podziwiać ją jako autorkę niesamowitych wycinanek jakie z pasją tworzyła przez dziesiątki lat. I choć to przepiękna dziedzina sztuki. to uprawiana jest przez nielicznych twórców. Cierpliwość, precyzja i wyobraźnia zbiegają się w tych czarnych wycinankach. Pani Erika prezentowała swoje małe arcydzieła na ponad 120 wystawach. W Zatoniu prezentowany był cykl ilustracji do bajek. Wieczór uświetniły recytacje poezji.

Bożena Ceidler i jej malarstwo

Artystka prezentowała w Zatoniu niewielki ułamek swoich fascynacji: portrety, bukiety kwiatów i kopie obrazów Gustawa Klimta.

Zakres tematyki podejmowanej przez artystkę, jak i rodzaj, i sposób rozwiązywania stawianych przed sobą zadań jest bardzo konsekwentny i spójny. Jej zainteresowania skupiają się na dwóch, niezbyt popularnych obecnie gatunkach – portrecie i martwej naturze. (…)

Obrazy na pierwszy rzut oka zdają się staromodne, bo malarka posługuje się manierą, która swoją chwałę przeżywała dawno temu. Chodzi mianowicie o sztukę przedstawiającą, figuratywną, za którą artystka opowiedziała się od samego początku.(…)

Katarzyna Kiełczewska

ZASADY KONKURSU

 NAGRODA IMIENIA KSIĘŻNEJ DINO

WSTĘP

      Celem Fundacji Ogrody Kultury jest działalność na rzecz kultury, dziedzictwa kulturowego, nauki i promocji regionu ze szczególnym uwzględnieniem wkładu, jaki w niego wniosła swoją działalnością Dorota księżna de Talleyrand-Périgord, księżna Dino, księżna żagańska, księżniczka kurlandzka i Pani na Zatoniu. 

 

          Księżna jak niewielu potrafiła łączyć w sobie miłość do kultury, przyrody, a nade wszystko ludzi. Mimo
że swoją działalność prowadziła w XIX wieku pozostaje dla nas niedoścignionym wzorem osoby, która będąc aktywną na wielu polach nie traciła z oczu pojedynczych osób i ich problemów. Ustanawiając nagrodę im. księżnej Dino chcemy podążać śladem księżnej, doceniając i promując ludzi i instytucje, które w sposób szczególny umiłowały region, jego historię, kulturę i tradycje. 

 

ROZDZIAŁ I – NAGRODA

 1. Nagroda imienia księżnej Dino jest przyznawana raz do roku za:
 • Ochronę, odbudowę i promocję dziedzictwa kulturowego w regionie;
 • Troskę o walory przyrodnicze i krajobraz kulturowy regionu;
 • Budowanie więzi regionalnych i propagowanie postaci historycznych regionu;
 • Promowanie idei, które były bliskie księżnej Dino, takich jak: filantropia, ekumenizm, mecenat nad artystami, dialog między narodami.
 1. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:
 • Osoba – działacz społeczny, przedstawiciel świata kultury, edukacji i nauki;
 • Instytucja – samorząd, jednostka samorządu, organizacja pozarządowa, podmiot gospodarczy, instytucje oświaty, nauki, kultury i inne.
 1. Nagroda ma charakter honorowy – stanowi ją statuetka z wizerunkiem księżnej Dino wraz z pamiątkowym dyplomem dla laureata oraz dyplomy dla wszystkich osób
 2. Nagroda przyznawana jest w czerwcu, na pamiątkę przyjazdu księżnej do Zatonia i podjęcia przez nią decyzji o osiedleniu się na tych terenach.

 

ROZDZIAŁ II – KONKURS

      I. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 • Zgłoszenia w formie druku na formularzu przesyłane są listownie na adres: Fundacja Ogrody Kultury im. księżnej Dino ul. Zatonie-Parkowa 2 66-004 Zielona Góra,

lub pocztą elektroniczną na adres: fundacja@ogrodykultury.pl

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Fundacji www.ogrodykultury.pl w zakładce Dziedzictwo księżnej Dino.

(POBIERZ)

 • Zgłoszeń kandydatów do nagrody mogą dokonywać: osoby fizyczne, samorządy i ich jednostki, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, instytucje oświaty, nauki, kultury i inne.
 • Zgłoszenia mogą wpływać przez cały rok.
 • Kapituła rozpatruje kandydatury, które wpłyną do 1 kwietnia każdego roku.II . ETAPY KONKURSU

 Konkurs składa się z 4 etapów i przeprowadzany jest przez Kapitułę Nagrody im. księżnej Dino.

 • Etap pierwszy – ukonstytuowanie się Kapituły (wybór członków niestałych)

Kapituła pod kierunkiem Przewodniczącego pracuje według regulaminu wewnętrznego. Jej skład stanowi 3 członków stałych wybranych na 3-lenią kadencję,  którzy co roku zapraszają do swoich prac 2 członków niestałych. Członkowie niestali powoływani są spośród osób będących autorytetami w zakresie tematycznym związanym z charakterem nagrody lub reprezentantów miejscowości  związanych z dziedzictwem kulturowym księżnej i jej potomków.

 • Etap drugi – nominowanie

Spośród zgłoszonych pisemnie do nagrody osób i instytucji  Kapituła dokonuje wyboru finalistów poprzez przyznanie  maksymalnie po trzech nominacji w poszczególnych kategoriach.

 • Etap trzeci – wybór laureata

Kapituła spośród nominowanych wybiera laureatów, nie później niż dwa tygodnie przed terminem gali. Decyzja Kapituły jest ostateczna, a protokół z prac Kapituły dostępny jest na stronie internetowej fundacji, po wręczeniu nagród.

 • Etap czwarty – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Wręczenie statuetek i dyplomów odbywa się podczas gali, na którą zapraszani są wszyscy nominowani, przedstawiciele samorządów związanych z dziedzictwem kulturowym, laureaci wcześniejszych edycji i goście. Gala odbywa się w czerwcu, a za jej organizację odpowiedzialna jest Kapituła konkursu.

 

      Zarząd i Rada Fundacji
Ogrody Kultury im. księżnej Dino

         Zatonie 27.01.2022r.

 

wywiad z prezesem Fundacji Ogrody Kultury Jarosławem Skorulskim

 

I  EDYCJA 2022

W skład kapituły konkursowej weszli:

Czesław Fiedorowicz przewodniczący – członek stały
Agata Miedzińska – członek stały
Jarosław Skorulski – członek stały
Barbara Wróblewska – członek niestały (edycja 2022)
Stanisław Piniuta – członek niestały (edycja 2022)

Laureatami pierwszej edycji konkursu zostali :

w kategorii OSOBA   Zdzisław Szukiełowicz z Kożuchowa

w kategorii INSTYTUCJA/ORGANIZACJA     Zespół Górali Bukowińskich “WATRA” z Brzeźnicy.                                      

     

    

 

 

Gala rozdania nagród odbyła się w Zatoniu w dniu 25 czerwca. Nagrody wręczali wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielona Góra Tomasz Sroczyński oraz burmistrz miasta Otyń Barbara Wróblewska. Przemówienie wygłosił Przewodniczący Kapituły Czesław Fiederowicz Prezes Konwentu Euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr”. Galę uświetnił zespół  Camerata Trio, a całość poprowadzili  Agata Miedzińska i Jarosław Skorulski. 

 

 

 

Rok Norwidowski 2021

OBIETNICA NAD MOGIŁĄ

        Pewnie skłamię jeśli powiem, że byłem na mogile Norwida 35 razy. Nie jestem pewien, czy właściwszą liczbą jest 33, czy raczej 38. W którymś momencie po prostu przestałem liczyć. Miałem w życiu taki przywilej, że mogłem często odwiedzać  cmentarzy w podparyskim Montmorency.  To wyjątkowe miejsce, w którym odnajdziemy groby Olgi Boznańskiej, Tadeusza Makowskiego, Adama Mickiewicza (grób, z którego szczątki trafiły na Wawel), gen. Sosnkowskiego i Kniaziewicza, Delfiny Potockiej i Juliana Ursyna Niemcewicza, rodzinne groby Sienkiewiczów, Pułaskich i Giedrojciów. Jest pośród nich i ta, niezwykle skromna, zbiorowa mogiła pensjonariuszy przytułku św. Kazimierza z dostawioną po wielu latach stelą z wizerunkiem Norwida. Pochylając się w nad emigracyjnym  losem każdego z tych wielkich, nie potrafiłem zrozumieć dlaczego właśnie ten jeden, nie anonimowy  przecież przedstawiciel paryskiej Polonii, leży w tym zbiorowym grobie. Przepełniony dumą z potęgi naszego narodu zapisanej nazwiskami tych z nekropolii w Montmorency,  kładłem dłoń na mogile Norwida  i dostawałem uczucia paraliżującego wstydu, że pośród swoich, zmarł tam gdzie zmarł i że pochowali go tak jak  pochowali. Tak bardzo wówczas dźwięczały mi jego słowa, że “Polacy są wspaniałym narodem i bezwartościowym społeczeństwem”. Przed laty stojąc nad tym grobem obiecałem mu, że coś  dla niego zrobię. Po 17 latach od ostatniej wizyty uznałem, że rok norwidowski jest wystarczającym powodem, by wypełnić to zobowiązanie. 

Prezes Fundacji Jarosław Skorulski 

“WANDA IMMORTALIS-MISTERIUM”

To wyjątkowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez teatr “KROPKA THEATRE” z Warszawy. Wczesną wiosną Jolanta Juszkiewicz, twórczyni, reżyserka i aktorka tego teatru zadzwoniła i zaproponowała współpracę przy tworzeniu spektaklu, opartego na mało znanym dramacie Norwida “Wanda”. Z każdym miesiącem, każdą kolejną rozmową i korespondencją dojrzewała idea stworzenia i wystawienia w Zatoniu tego dramatu. Zaangażowali się do tego dzieła profesjonalni aktorzy i aktorzy amatorzy oraz zupełni dyletanci, naturszczycy z Zielonej Góry, Zatonia i Barcikowic, którzy po raz pierwszy wcielili się w role.

Dramat został  wystawiony dwukrotnie w ramach Festiwalu Filmu, Teatru i Książki w sierpniu tego roku. Efekt można obejrzeć w postaci fantastycznych fotografii wykonanych przez zielonogórskiego fotografika Marka Lalko. 

“NOC Z NORWIDEM”

To pomysł, który podsunąłem dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze dr Andrzejowi Buckowi. Był zaskoczony, ale nie powiedział w pierwszej rozmowie “nie !”, więc pomyślałem jest już dobrze. Po tygodniu zadzwonił i zaproponował spotkanie. Norwid na święto niepodległości ? Noc z 10 na 11 listopada 2021?  Po raz pierwszy pokazać publicznie  oryginalne rysunki tuszem Norwida?  Czemu nie…… tak się zaczęło.

DLACZEGO ZATONIE?

Miejsce na wystawę nie zostało wybrane przypadkowo. Zarówno pałac jak i oranżeria pochodzą z czasów, w których żył i tworzył poeta. Te same daty i miejsca określają ważne momenty właścicieli Zatonia i wieszcza. W swoich podróżach na emigracji do  Rzymu, Florencji, Paryża czy Berlina Norwid mijał się z właścicielami pałacu w Zatoniu, Dorotą księżną de Talleyrand-Périgord i jej synem Aleksandrem księciem de Dino. Zarówno u poety jak i księżnej niezatarty ślad w życiu pozostawiły audiencje i długie rozmowy z papieżem Piusem IX. Pewien rodzaj religijnej radykalność, graniczący czasem z filozoficzną dewocją, był ich wspólnym udziałem. Norwid debiutował na łamach warszawskiej prasy w 1840 roku w chwili gdy po 30 latach życia we Francji przyjechała do Zatonia księżna, wyjechał z Polski w 1842 roku dokładnie wtedy gdy księżna przebudowała pałac w Zatoniu w stylu klasycystycznym, czyniąc z niego swoją śląską rezydencję. Kiedy z kolei książę de Dino przebudowywał oranżerię zatońską w roku 1871, Norwid pisał poemat „A Dorio ad Phrygium”. Zarówno poemat jak i oranżeria w tym roku obchodzą więc swoją 150 rocznicę powstania. Kto wie, może gdzieś na paryskim bruku, może w zaciszu wnętrza którejś z średniowiecznych katedr, może we florenckiej akademii sztuki, spotkali się dawni właściciele zatońskiego pałacu z polskim poetą, mijając się i nie wiedząc nic o sobie.

Norwid pochodzący ze szlacheckiej rodziny, po kądzieli potomek Jana III Sobieskiego, mimo że znał liczne grono najwybitniejszych przedstawicieli polskiej emigracji Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunt Krasińskiego, Delfinę Potocką, Georga Hertwega, księcia Adama Czartoryskiego, księcia Marcelego Lubomirskiego czy hrabiego Władysława Zamoyskiego,  nie zaznał w ciągu życia dostatku. Niedostępny był mu pałacowy blichtr i splendor XIX wiecznych salonów, emanujących zachwytem nad poezją i sztuką. Niech więc to wnętrze zatońskiej oranżerii stylizowane na rzymski antyk, którym się zachwycał Norwid, i powiew wytworności jakiego nie zaznał, będzie poecie symbolicznym ukojeniem i hołdem. Pogrzebany w zbiorowej mogile, powstaje z martwych w tym pałacowym wnętrzu, ukazując swój kunszt już nie tylko jako wielki poeta ale i nietuzinkowy artysta.

Jeszcze więcej Jesieni Kultury- prof.Bralczyk

Kolejne propozycje Jesieni Kultury w Zatoniu

Zielonogórskie Konotacje. Lech Mackiewicz

15 września

18.00 Czytelnia Dramatu – Nie jesteś moim Abbą Lecha Mackiewicza, aktora i reżysera, autora sztuk. Czytają: Alicja Stasiewicz, Anna Stasiak, Ernest Nita, Radosław Walenda,. Baru Rajza (muzyka na żywo). Komentarz Janusz Łastowiecki

ZMIANA GODZINY KONCERTU LECHA DYBLIKA

ŚRODA 15.WRZEŚNIA GODZ. 20.00

 

16 września godz.19.00 

Spotkanie z… 

Jerzy Bralczyk w rozmowie o książce Pokochawszy. O miłości i języku.

 

JESIEŃ KULTURY W ZATONIU

Miłośnicy muzyki łagodnej i mądrej,

zarówno klasycznej jak i popularnej!

Wielbiciele teatru!

PRZYBYWAJCIE DO ZATONIA!!!

Ta jesień należy do tych, co miłują kulturę.

Zapraszają Was

VISIT ZIELONA GÓRA

FUNDACJA OGRODY KULTURY

ZIELONOGÓRSKI OŚRODEK KULTURY

FFTiK KOZZI FILM FESTIWAL

STOWARZYSZENIE NASZE ZATONIE

TEATR LUBUSKI

TEATR KROPKA THEATRE

Okno na muzykę

Zielonogórski Ośrodek Kultury (fundator Fundacji Ogrody Kultury) zaprasza na cykl letnich koncertów na łące, przy ruinach pałacu.

OKNO NA MUZYKĘ

to część dobrze znanego mieszkańcom Zielonej Góry projektu:

LATO MUZ WSZELAKICH

Na tle podświetlonych okien budowli pałacu, pod północnym portykiem co tydzień występować będą artyści ukazujący różne oblicza muzyki klasycznej, ale nie koniecznie tej bardzo poważnej.

WSTĘP WOLNY

ILOŚĆ LEŻAKÓW I KEZESEŁ JEST OGRANICZONA, WIĘC WARTO Z SOBĄ ZABRAĆ KOC LUB KRZESŁO TURYSTYCZNE.

ZAPRASZAMY

 

LETNIE SOBOTY W ZATONIU:

LIPCOWE KONCERTY ZAWSZE 21.30

3 lipca – Daniel Grupa

10 lipca-  Thalloris Quartet

17 lipca –Kamila Susłowicz (skrzypce) Sebastian Ciesliński (piano)

24 lipca – Erlendis Quartet

31 lipca- Agnieszka Wierzbicka (flet), Anna Blum (harfa)

SIERPNIOWE KONCERTY ZAWSZE 21.00

7 sierpnia – Kasia Górska (skrzypce), Anna Szul (wiolonczela), Anna Szczerbińska (skrzypce)

17 sierpnia –Reed Connection Quartet

21 sierpnia-  Camerata Trio

28 sierpnia – Daniel Grupa

 

 

Karawana Pücklera w dwóch odsłonach

 

        Karawana Pücklera to projekt artystyczny realizowany w parkach należących do Europejskiego Związku Parków Łużyckich.

 Mieszkańcy Zielonej Góry mieli okazję uczestniczyć w tym roku aż w dwóch odsłonach tego niezwykłego festiwalu.

24 czerwca w paku Książęcym Zatonie zainstalowano dwie sceny, zaadoptowano portyk pałacowy na scenę trzecią i wyznaczono miejsce na trawie jako scenę czwartą. Wkrótce przestrzeń przy pałacu zapełniła się muzyką, tańcem, animacjami artystycznymi, a przede wszystkim wspaniałą publicznością. Po raz pierwszy karawana przekroczyła granicę i dotarła do polskiego parku. Ostatnie występy były już przy pełnym mroku. Magiczne dźwięki pobrzmiewały Afryką i Azją, głosy wokalistek w orientalnych strojach wypełniały park pogrążony w czerwcowej nocy. Największą jednak furorę zrobił występ „Braci Wecke”, którzy skutecznie udowadniali, że muzyka jest wszędzie tylko trzeba ją wydobyć. Tak wiec wydobywali  z ogrodowego węża, konewki,łopaty wiadra i kosy. Wszyscy podziwiali jak Konrad i Klaudius nie tylko operują  nietypowymi instrumentami, ale jak potrafią do zabawy wciągnąć zatońską publiczność.

Drugą odsłoną karawany był wyjazd 26 czerwca  na festiwal w Kromlau.

Organizatorzy zaprosili początkowe dwadzieścia osób, potem liczba urosła do 40, a ostatecznie autobus okazał się zbyt mały i pojechaliśmy autobusem i dwoma samochodami. Zwiedzaliśmy odnowiony park rododendronów w Kromlau, podziwialiśmy występy artystów, a następnie organizatorzy zaprosili nas na obiad . Po południu przywitał nas w Parku Mużakowskim Przewodniczący Rady Fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” Dirk Diedrichs . Opowiadał nam o trzydziestu latach pracy nad przywróceniem do stanu świetności tego najwybitniejszego dzieła księcia Pucklera. Dzielił się doświadczeniami jak park i pałac po 1989 roku podnoszono z ruin i rewitalizowano. Niespodzianką okazało się zaproszenie do zamku na zwiedzanie ekspozycji.Resztę czasu mogliśmy wykorzystać na wypoczynek w tym przepięknym parkowym salonie. Piękny słoneczny dzień, wspaniałe dwa parki, dobre jedzenie, miłe towarzystwo, czegóż można chcieć więcej?

W wycieczce uczestniczyli mieszkańcy Zatonia, Zielonej Góry i okolic naszego miasta. Wśród nas byli przedstawiciele Urzędu Miasta, Informacji Turystycznej VISIT, Fundacji Ogrody Kultury i Stowarzyszenia „Nasze Zatonie”. Nad całością czuwał Pan Kamil Jągowski, który z ramienia Miasta Cottbus współpracuje z Europejskim Związkiem Parków Łużyckich.

J. Skorulski

Adam Sowa i jego książka

26 czerwca, przed koncertem kwartetu smyczkowego, odbędzie się w ruinach promocja książki ADAMA SOWY.

Spotkanie z artystą, pasjonatem fotografii,  poprowadzi pasjonat zabytków BOGDAN IDZIKOWSKI.  

W pałacu rozwieszone będą wielkoformatowe zdjęcia pokazujące piękno pałaców i zamków, które mamy na wyciągnięcie ręki.

Warto zobaczyć, warto posłuchać!

ZAPRASZAMY